• Welcome

  Do you feel called to offer spiritual care but want to equip yourself with practical tools? Are you looking to integrate your faith with effective counseling techniques?

  Our eLearning site is designed for individuals like you. We offer accessible, Christ-centered courses to help you develop the skills and knowledge needed for pastoral counseling. Explore how to navigate difficult life experiences, bridge the gap between faith and mental health, and provide compassionate support within your community.


  •  

   JAARKURSUS IN PASTORALE SORG GEFOKUS OP KINDERS EN JONGMENSE

   Talle persone loop rond met maskers in ’n poging om die dam van pyn te verberg wat net onder die oppervlakte van hul gemoedere versteek lê. Hierdie pyn hou so dikwels verband met gebeure wat reeds voorgeboortelik of andersins op ’n baie vroeë stadium in hul lewens plaasgevind het. Omdat dit nooit hanteer is nie, het dit uiteindelik soos ’n septiese wond geword waarop mettertyd die een pleister na die ander geplak is. Kinder- en tienerjare is die mees kwesbare stadiums vir trauma, verwerping en emosionele verwonding en vervolgens vind die meeste skade gedurende hierdie fases van mense se lewens plaas. In hierdie kursus word in besonder gefokus op hierdie vroeë lewensfases. Persone wat besonder baat sal vind by hierdie kursus is jeugleraars, jeugwerkers, beraders by skole, kategete, onderwysers, Sondagskoolonderwysers, maatskaplikewerkers, pastorale beraders wat op kinders gefokus is, ens.

   Klik hier vir meer inligting en inskrywing.